Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 7 Sayı 4 Yıl 2010

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Tevfik Ertuğrul ÖZDEMİR, Hakan ÇETİNEL, Bahadır UYULGAN Makale
Kaynaklanmış Farklı Çeliklerin Yorulma ve Kırılma Analizlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerçekleştirilmesi
Determination of Fatigue and Fracture Properties of Welded Various Steels by Using Finite Element Method
  Mehmet AKTAS, Mehmet Emin DENIZ Makale
Kompozit Tabakaların Düzlemdeki Kayma Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of In-Plane Shear Properties of Composite Laminates
  Ahmet Çetkin Makale
Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
The Investigation Of The Mechanical Properties Of Galvanized Steel-Aluminum Sheets Joints Used In Automotive Industry Formed By Mechanical Clinching
  Tanju TEKER, Turhan KURŞUN Makale
AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (Gmaw) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Tane Morfolojisinin Karşılaştırılması
Comparasion Of Grain Morfology In The Synergic Controlled Pulsed (GMAW-P) And Manual Gas Metal Arc (GMAW) Welding Of AISI 1030 Steel Couples
  İrfan UCUN, Kubilay ASLANTAŞ, Fevzi BEDİR Makale
İnconel 718 Süper Alaşımının İşlenmesinde Kaplanmış Mikro Takımların Aşınma Davranışları ve Performans Analizi
Wear Mechanism and Performance Analysis of Hard Coated Micro Tools in Machining of Inconel 718 Superalloy
  Halil ÇALIŞKAN, Cahit KURBANOĞLU, Oğuz ÇOLAK Makale
Yüksek Güç Darbeli Magnetron Sıçratma ile Kaplama Üretimi ve Kesici Takımlar Üzerinde Uygulamaları
Coating Deposition by High Power Pulsed Magnetron Sputtering and Applications on Cutting Tools
  Bülent AYDEMİR Teknik Not
Ekstansometre Cihazlarının Seçimi ve Kullanımı Hakkında Önemli Hususlar
Important Questions on Extensometers Selection Criteria and Use
  ALİ ETEM GÜREL, MUSTAFA KETREZ Teknik Not
Havalandırma Sistemlerinde Kanal Çapları ve Basınç Kayıplarının Bilgisayar Destekli Hesaplanması
Computer Aided Calculation of Duct Diameter and Pressure Losses of Accounts in the Ventilation Systems