Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 8 Sayı 1 Yıl 2011

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Babür ÖZÇELİK, Emel KURAM, Alparslan SERT Makale
Düzlem Yüzey Frezelemede Takım Tutucuları ve Kesme
Effect on SurfaceRoughness of ToolHolders and CuttingParameters in Endmilling
  Ramazan SELVER, Ela KATI, Ahmet Mikail GÜNAY Makale
Yüzey Gerilim Konveksiyonlu Akışlarda Tek Vorteks Hücreli Konveksiyondan İki Vorteks Hücreli Konveksiyona Geçişte Boyutsal Oranın Etkisi
Effect of Aspect Ratio from One Vortex Cell to Two Vortex Cell in Surface Tension Convection Flows
  Şefika KASMAN Makale
AISI 304 Paslanmaz Çelik ve EN 5754 Alüminyum Alaşımı Malzemelerin Fiber Lazer ile İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Tespiti İçin İstatistiksel Bir Çalışma
A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser
  Güven MERAL*, Hakan DİLİPAK**, Murat SARIKAYA*** Makale
AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde Delme Parametrelerinin Delik Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çoklu Regresyon Metoduyla Modellenmesi
The Modeling of Drilling Parameters Effect On The Hole Quality in Drilling of AISI 1050 Material Via Multiple Regression Method
  Yusuf ÇAY Makale
Farklı Yapı Malzemeleri Kullanımında Isı Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufuna Etkileri
The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials
  Hilmi YAZICI a,*, Mehmet AKÇAY a, Mustafa GÖLCÜ a, Mehmet Fevzi KÖSEOĞLU b, Yakup SEKMEN c Makale
Oto Cam Temperleme Deney Düzeneğinin Kurulumu ve Isıtma-Soğutma Sürelerinin Tayini İçin Örnek Bir Uygulama
Installation Of Auto Glass Tempering Experimental Unit and A Case Study For Determination Of Heating-Cooling Periods
  M. Serhat BAŞPINAR*, Şaban YURTCU** Teknik Not
Metalik Köpük Malzemelerin Mekanik Özelliklerini Belirlemede Kullanılan Matematiksel Modeller
  Faruk KILIÇ*, Yusuf ÇAY** Teknik Not
Helezonik Savonius Türbini İmalatı ve Deneysel Olarak İncelenmesi