Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 9 Sayı 3 Yıl 2014

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Filiz YANGILAR Makale
Ardahan Kaşar Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Microbiological and Chemical Properties of Ardahan Kashar Cheeses
  İnci CERİT, Gizem DENİZ, Tuğçe YÜLECİ, Büşra Elif ERGÜN, Melisa Gülşen AYGÜN, İrem KARADUMAN, Cennur CAN, Omca DEMİRKOL Makale
Sakarya İlinde Satışa Sunulan Etsiz Çiğ Köftelerin Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin ve Monosodyum Glutamat İçeriğinin Belirlenmesi
Determination of Physicochemical Properties and Monosodium Glutamate Content of Meat-Free Cig Kofte Sold in Sakarya
  Nurcan BİLGİÇ*, Ahmet AYAR** Makale
Türkiye’de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti
Determination of Plant Sterols in Some Dairy Products Available for Consumption in Turkey by GC Methods
  Duygu TÜRKÖZÜ*, Nevin ŞANLIER* Derleme
Gıdalardaki Ağır Metal Kontaminasyonları: Bulaşma Kaynakları, Sağlık Riskleri ve Ulusal/Uluslararası Standartlar
Heavy Metal Contamination of Food: Sources of Contamination, Health Risks and National/International Standards
  Recep PALAMUTOĞLU1, Cemalettin SARIÇOBAN2, Cemal KASNAK3 Derleme
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) ve Et Ürünlerinde Oluşumu
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) and Formation in Meat Products
  Şeyma Şeniz ERSÖZ, Serap COŞANSU Derleme
Clostridium difficile: Özellikleri ve Gıdalarla İlişkisi
Clostridium difficile: Its Properties and Relationship with Foods
  Fatma COŞKUN Derleme
Tarhananın Tarihi ve Türkiye’de Tarhana Çeşitleri
History of Tarhana and Varieties of Tarhana in Turkey
  Melike Öner, Özlem Çağındı Derleme
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi
Laboratory Information Management System
  İndrani Kalkan1, Sevinç Yücecan2 Makale
Dondurarak Depolama Yönteminin Sebzelerin Toplam Fenolik Bileşik Miktarına ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi
Effect of Frozen Storage Method on Total Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Vegetables
  Cem TOKER Derleme
Filtrasyon İşleminin Naturel Zeytinyağının Kalitesi Üzerine Etkileri
The Effects of Filtration Process on the Quality of Virgin Olive Oil
  Heysem Suat BATU1, Eren AŞAM2, Abdullah DİKİCİ2 Derleme
Gıda Teknolojisinde Bakteriyosinler ve Yeni Gelişmeler
Bacteriocins in Food Technology and New Developments
  Ali BATU1, Levent ŞEN2 Derleme
Kontrollü Atmosferde Depolama Teknolojisi ve Uygulamaları
Controlled Atmosphere Storage Technology and Its Aplication