Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 7 Sayı 2 yıl 2012

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Merve Dinç, Duygu Aslan, Necattin Cihat İçyer, Mustafa Çam* Makale
Gilaburu Suyunun Mikroenkapsülasyonu
Microencapsulation of Gilaburu Juice
  Zübeyde ÖNER Derleme
Listeria monocytogenes’ in İnaktivasyonu Üzerine Isıl Olmayan İşlemlerin Etkisi
The Effect of the Non-thermal Processing on the Inactivation of Listeria monocytogenes
  İnci ÇINAR Makale
Sıcaklık ve Sürenin Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) Ekstraksiyonuna Etkisi ve Ekstraksiyon Kinetiğinin Modellenmesi
Effect of Temperature and Time on Licorice Root (Glycyrrhiza glabra L.) Extraction and Modelling Extraction Kinetics
  Gülhis KOKANGÜL1, Hasan FENERCİOĞLU2 Derleme
Gıda Endüstrisinde Akıllı Ambalaj Kullanımı
Smart Packaging Usage in Food Industry
  Haydar ERYILMAZ1, Murat ÇİMEN1*, Metin ERYILMAZ1, Ahmet ÖZER2, Sadiye KARATAŞ2 Makale
Elazığ İlinden Mart Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametrelerin AB ve Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi
Determination of Suitability to EU and Turkish Standards of Biochemical Components Having Economic Importance in Cow Milk from Elazığ Province in March
  Halef DİZLEK Derleme
Tahılların Depolanmasında Etkili Olan Başlıca Etmenler
The Main Factors That are Effective Upon the Storage of Cereals
  Ali BATU Derleme
Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
The Problems of Halal Food Certification and Suggestions of Its Solution