Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 8 Sayı 1 Yıl 2013

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Filiz YANGILAR, Pınar OĞUZHAN Derleme
Gıda Endüstrisinde Proteomiksler
Proteomics in Food Industry
  Mehmet Mahir SOFU1*, Orhan ER2, M.Cengiz KAYACAN3, Bayram CETİŞLİ4 Makale
Elmaların Görüntü İşleme Yöntemi ile Sınıflandırılması
Image Processing Method for Determination of Classification and Stain on Apples
  Hasan IŞIK¹ Şahabettin DAĞHAN² Süleyman GÖKMEN³ Derleme
Gıda Endüstrisinde Kullanılan Yenilebilir Kaplamalar Üzerine Bir Araştırma
A Study on Edible Coatings Used in Food Industry
  Orhan GÜNDÜZ1, Osman KILIÇ2, Murat EMİR2, Gamze AYDIN2 Makale
Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği
The factors affecting consumer choices in dairy products: The Case of Samsun
  Yasin ÖZDEMİR1, Engin GÜVEN*1, Bahar ALTINBAŞ ÖZDEMİR2 Derleme
Et Ürünlerinde Kullanılabilecek Soya Proteini Alternatifleri
Soy Protein Alternatives for Meat Products
  Ali Batu2, Engin Küçük1, Murat Çimen2 Makale
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Ballarının Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Değerlerinin Belirlenmesi
Determination of the Physicochemical and Biochemical Values of Flower Honeys Obtained from Eastern Anatolia and Eastern Black Sea Regions
  Nesrin ÖZSARAÇ*, Nuray KOLSARICI**, Eda DEMİROK** Makale
Devekuşu Etinin Besinsel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
A Study on Nutritional Characteristics of Ostrich Meat
  Mukadderat GÖKMEN1*; Recep KARA2, Hilmi YAMAN3 Makale
Güvercin ve Sığır Etinden Üretilen Çiğ Köftelerin Farklı Muhafaza Sıcaklık ve Sürelerindeki Mikrobiyolojik, Fiziko-Kimyasal ve Duyusal Değişimlerinin İncelenmesi
Microbiological, Physico-Chemical Analysis and Sensory Evaluations of Raw Meat Balls Produced From Pigeon and Beef Meat Stored at Different Temperatures and Storage Periods