Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 9 Sayı 2 Yıl 2014

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Mustafa ÖZDEN, Aslı N. ÖZDEN Makale
Farklı Renkteki Meyvelerin Toplam Antosiyanin, Toplam Fenolik Kapsamlarıyla Toplam Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Comparison of Different Coloured Fruits In Terms of Total Anthocyanins Total Phenolics and Total Antioxidant Capacity
  Bilge GÖZENER1, Murat SAYILI2 Makale
İşlenmiş Gıda Ürünleri Tüketim Tercihleri: Ankara İli Örneği
Processed Food Products Consumer Preferences: The Case of Ankara Province
  Ezzat Ameer RIFAAT, İsmail Hakkı TEKİNER, Haydar ÖZPINAR Kısa Makale
Halk Sağlığı Açısından İçme ve Kullanma Sularında Koliform ve Fekal Koliform Bakterilerin Varlıklarının Klasik ve MASS Spektrometresi Yöntemleriyle İncelenmesi
Investigation of Coliform and Feacal Coliform Bacteria Occurence in Potable and General-Purpose Waters Using Traditional and Mass Spectrometer Methods for Public Health
  Aybuke CEYHUN SEZGİN Makale
Haşlama ve Dondurarak Muhafaza İşlemlerinin Sebzelerdeki Nitrat ve Nitrit Miktarı Üzerine Etkisi
Boiled and Frozen Storage Operations Impact on Amount of Nitrate and Nitrite in Vegetables
  Müge AKKARA, Halil TOSUN Derleme
Funguslardan Elde Edilen Endüstriyel Ürünler
Industrial Products Derived From Fungi
  Elif ÖZER, Oktay YERLİKAYA, Harun KESENKAŞ Derleme
Propiyonik Asit Bakterilerinin Probiyotik Özellikleri
Probiotic Properties of Propionic Acid Bacteria
  Ayşe ALTUNBOY, Cemalettin SARIÇOBAN Derleme
Et Gevrekleştirmede Kullanılan Kas Gerdirme Teknikleri
Muscle Stretching Techniques Used in Meat Tenderization