Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 1 Sayı 3 Yıl 2006

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Ali BATU, Veli GÖK Davetli Makale
Pekmez Üretiminde HACCP Uygulaması
Application Of HACCP During The Pekmez Production
  Gülbahar YETİŞ, Hüseyin ŞENYURT, Emel TAŞ, Zehra AYHAN Makale
Aktif ve Pasif Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamalarının Tüketime Hazır-Az İşlenmiş Havuçlarda Renk ve Tekstür Özelliklerine Etkisi
The Effects of Active and Passive MAP on Color and Texture of Ready-to-Eat Minimally Proccessed Carrots
  Murat SAYILI*, Ali BATU**, Mehmet TOKATLI***, Mehmet YILDIZ*** Makale
Tokat İlinde Meyve ve Sebze Depoculuğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
The Present Conditions, Problems and Conclusion Suggestions of Storage of Fruits and Vegetables in Tokat Province
  Ali BATU, Bilal KIRMACI Derleme
Lokum Üretimi ve Sorunları
Production of Turkish Delight and Its Problems
  Umut AYKUT, Hasan TEMİZ Derleme
Biyosensörler ve Gıdalarda Kullanımı
Biosensors and Their Usage in Foods
  Mustafa Kemal USLU, Muharrem CERTEL Derleme
Dielektrik Isıtma ve Gıda İşlemede Kullanımı
Dielectric Heating and Its Usage in Food Processing
  İrfan TURHAN, Nedim TETİK, Mustafa KARHAN Derleme
Turunçgil Kabuk Yağlarının Elde Edilmesi ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı
Obtaining Citrus Peel Oils and Using in Food Industry
  Mustafa ÇAM, Yaşar HIŞIL Derleme
Basınçlı Solvent Ekstraksiyonu Ve Uygulamaları
Pressurized liquid extraction And Its Applications