Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 2 Sayı 2 Yıl 2007

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  İlkay KOCA, Ahmet Faik KOCA, Bülent KARADENİZ, Hatice YOLCU Makale
Karadeniz Bölgesinde Üretilen Bazı Pekmez Çeşitlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Physical and Chemical Properties of Some Pekmez Types Manufactured in Black Sea Region
  Ali BATU, Duygu Dilşad KARAGÖZ, Cemal KAYA, Mehmet YILDIZ Makale
Dut Ve Harnup Pekmezlerinin Depolanması Süresince Bazı Kalite Değerlerinde Oluşan Değişmeler
Changes on Some Quality Values of Mulberry and Harnuup Pekmezs During Storage
  Ali BATU, Mehmet AKBULUT, Bilal KIRMACI1, Filiz ELYILDIRIM Derleme
Üzüm Pekmezi Üretiminde Yapılan Taklit Ve Tağşişler Ve Belirleme Yöntemleri
Imitation and Adulterations on Grape Pekmez Production
  Mehmet AKBULUT, Ali BATU, Hacer ÇOKLAR Teknik Not
Dut Pekmezinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Üretim Teknikleri
Production Techniques and Some Physicochemical Properties of Mulberry Pekmez
  İlkay KOCA Teknik Not
Kızılcık ve Trabzon Hurması Pekmezlerinin Üretim Teknikleri
The Production Technıques of Cornelian Cherry and Persimmon Pekmez’s
  İrfan TURHAN, Nedim TETİK, Mustafa KARHAN Teknik Not
Keçiboynuzu Pekmezinin Bileşimi ve Üretim Aşamaları
Composition and Production Outline of Carob Pekmez
  Ali BATU, Abdullah ÇAĞLAR, Özlem EMREM, Basri ÇELİKER Teknik Not
Alıç Pekmezi Üretimi
Hawthorn Pekmez Production
  Ali BATU, Bilal KIRMACI, Ekrem AKBULUT Teknik Not
Kayısı Pekmezi Üretim Tekniği
Production of Apricot Pekmez
  Mehmet AKBULUT, Hacer ÇOKLAR Teknik Not
Yeni Bir Ürün ve Lezzet Olarak Tatlı Sorgum Pekmezi: Fizikokimyasal Özellikleri ve Üretimi
Sweet Sorgum Pekmez as a New Product and Taste: Its Physicochemical Properties and Production
  İrfan TURHAN, Nedim TETİK, Mustafa KARHAN Teknik Not
Andız Pekmezi Üretimi ve Bileşimi
Production of Andiz Pekmez and Its Composition
  Teknik Not
Bu sayının hakemleri
The referees for this issue