Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 2 Sayı 3 Yıl 2007

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Önder YILDIZ, İsmail Sait DOĞAN Makale
Unlu Mamullerin Yüksek Rakımda Üretilmesi
High Altitude Baking
  Emine Yılmaz, İsmail Yılmaz, Harun Uran** Davetli Makale
Gıda Maddeleri Tüketiminde Medyanın Rolü: Tekirdağ ili örneği
The Role Of Press In Consuming Of Food Products: Tekirdağ Sampling
  Meral UZUNÖZ, Murat GÜLŞEN Makale
Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
Determination of Dairy Products Consumption Preferences of University Students
  Muhsin KONUK, Sedat OKTAY Derleme
Biyolojik Sistemlerde Uygulamalara Yeni Bir Yaklaşım: Nanoteknoloji ve Nanomateryaller
An Approach to Applications on the Biological Systems: Nanotechnology and Nanomaterials
  Aslı E. Özen, Meral Kılıç Derleme
Peynir Altı Suyundan Elde Edilen Serum Proteinlerinin Fonksiyonel Özellikleri
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 34469, İstanbul
  İsmail Yılmaz, Emir Olcay Sayın, Yasin Özdemir2 Derleme
Hayvansal Üretimde Hormon Kullanımı Ve Tüketici Sağlığı Üzerine Etkileri
Use Of Hormone In Animal Production And Effects On Consumer Health
  Harun DIRAMAN Derleme
Gemlik Zeytin Çeşidinden Üretilen Natürel Zeytinyağlarının Oksidatif Stabilitelerinin Diğer Önemli Yerli Çeşitler ile Karşılaştırılması
Comparison With The Oils Of Other Domestic Olive Varieties Of Oxidative Stability Of Virgin Olive Oils Produced From Gemlik Olive Variety
  Ali BATU, Bilal KIRMACI Teknik Not
Kırmızı Üzüm Suyu Ve İnsan Sağlığı
Red Grape Juice And Human Health
  Hakem Listesi Davetli Makale
Bu sayının hakem listesi