Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 5 Sayı 3 yıl 2010

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Recep KARA, Levent AKKAYA Makale
Geleneksel ve Isıl işlem Uygulanarak Üretilen Türk Sucuklarında Salmonella typhimurium’un Gelişimi
Behavior of Salmonella typhimurium in Turkish Sausage
  Dilek DEMİRBÜKER KAVAK Derleme
Antioksidan Etkileşimleri: Polifenol-Protein Etkileşimleri
Interactions of antioxidants: Polyphenol-protein interactions
  Raciye MERAL1, Önder YILDIZ 2, İsmail Sait DOĞAN1 Makale
Unların Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Tekstür Analiz Cihazının Kullanımı ve Sonuçların Ekstensograf Değerleri ile Karşılaştırılması
Determination of Rheological Properties of Flour Using Texture Analyzer and Comparation of Results with Extensograph Values
  Sertaç SERT1, Filiz KAPUSUZ2 Makale
Açıkta Satılan Gıdalar: Öğrencilerin Görüşleri ve Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
Street Foods: Research on Students’ Opinions and Reasons for Preferring
  A. Kemal SEÇKİN, Halil TOSUN, Recep ARİTÜRK Derleme
Biyokorumanın Süt Endüstrisinde Kullanım Olanakları
The Using Facilities of Biopreservation in Dairy Industry
  Hatice ÇATAL*, Şenol İBANOĞLU Derleme
Gıdaların Ozonlanması
Ozonation of Foods
  Osman KILINCCEKER Makale
Tavuk Nugget Hazırlamada Kullanılan Kaplama Malzemeleri ve Kızartma Sürelerinin Kızartma Yağı Oksidasyonuna Etkileri
Lipid Oxidation Of Frying Fat As Affected By Frying Times And Coating Materials Of Chicken Nuggets