Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 7 Sayı 1 Yıl 2011

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Bahar DEMİREL, Oğuzhan KELEŞTEMUR Makale
Yüksek Sıcaklığa Maruz Pomza Ve Silis Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Kür Yaşının Etkisi
Effect of the Curing Age on the Mechanical and Physical Properties of Subjected to Elevated Temperature Concretes Added Pumice and Silica Fume
  Yılmaz Koçak*, Serkan Subaşı*, Mehmet Emiroğlu** Makale
Uçucu Külün Betonun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
Effect of Fly Ash on Some of the Physical and Mechanical Properties of Concrete
  İffet Feyza ÇIRAK*, Salih YILMAZ**, Hasan KAPLAN** Makale
Sonlu Eleman Yazılımı İle Ankrajın Doğrusal Olmayan Kesme Davranışının Belirlenmesi
Determination of Nonlinear Shear Behavior of Anchor With Finite Element Software
  Hanifi BİNİCİ1, Ahmet Hayrullah SEVİNÇ2, Muhammed Yasin DURGUN3 Makale
Pomza, Barit, Kolemanit ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Harçların Dayanımı ve Sülfat Direnci
Strength and Sulfate Resistance of Mortars Produced with Pumice, Barite, Colemanite and Blast Furnace Slag
  Mehmet ORHAN 1, Ali ATEŞ2 Makale
Depremler Sırasında Zeminlerin Sıvılaşması ve Taşım Gücü Kayıpları: Manisa (Saruhanlı) Örneği
The Liquefaction of Soils and Loss of Baering Capacity During Earthquake: Manisa (Saruhanlı) case study
  Hanifi BİNİCİ1, M. Hakkı ALMA2, Remzi GEMCİ3, Muhammed Yasin DURGUN4 Makale
Atık Polietilen (PE) bardaklardan üretilen çimentosuz harçların fiziksel ve mekanik özellikleri
Physical and mechanical properties of recycled polyethylene (PE)-based mortar without cement
  Devrim ALKAYA*, Burak YEŞİL* Kısa Makale
Microsoft Office Excel Kullanılarak Geoteknik Rapor Hesap Programı
Using Excel Microsof Ofice, Geotechnical Report Program Account
  Mehmet KOZAK Teknik Not
Beton Yollar ve Beton Yol Yapımının Araştırılması
Investigation of Concrete Roads and Concrete Road Construction
  Mehmet KOZAK Teknik Not
Öngermeli Betonlar ve Özelliklerinin Teorik Olarak Araştırılması
Investigation of the Prestressed Concrete and Its Features Theorically
  Gökhan GÖRHAN*, Osman ŞİMŞEK** Derleme
Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Pirinç Kabuğu Külünün Etkisi
Effect of Rice Husk Ash on Physical and Mechanical Properties of Concrete