Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 9 Sayı 2 Yıl 2013

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Onur SARIOĞLU*, Ekinhan ERİŞKİN*, Buket ÇAPALI*, Şebnem KARAHANÇER*, Mehmet SALTAN*, Serdal TERZİ* Makale
LTPP Test Bölgesi Verilerinden IRI Değerlerinin Matematiksel Modellenmesi
Mathematical Modelling of IRI Data from LTPP Test Section
  İlker Bekir TOPÇU, Tayfun UYGUNOĞLU Makale
Afyonkarahisar’daki Tuğla Kalitesinin İstatistiksel Değerlendirilmesi