Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 8 Sayı 1 Yıl 2012

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Selçuk USTA* Makale
Agrega Granülometrisinin Beton Bileşimindeki Teorik Malzeme Miktarları ile Betonun Kompasite ve Porozite Değerleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Investigating Effect of the Aggregate Granulometry on Theoretical Material Quantities in Composition of a Concrete and Also on Compactness and Porosity Values of the Concrete
  Hanifi BİNİCİ*, Remzi GEMCİ**, Adnan KÜÇÜKÖNDER***, H. Hale SOLAK** Makale
Pamuk Atığı, Uçucu Kül ve Barit İle Üretilen Sunta Panellerin Isı, Ses ve Radyasyon Geçirgenliği Özellikleri
Thermal Conductivity, Sound Insulation and Radiation Transmission of Cotton Waste, Fly Ash And Barite Reinforced Chipboards
  Hasan POLAT1*, Cengiz ÖZEL2 Makale
TS EN 206-1’e göre Tasarlanan ve Zararlı Kimyasal Ortamlara Maruz Kalacak Betonların Basınç Dayanımın Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmini
Estimation of Compressive Strength of Concretes Exposure to Chemical Attack and Designed According to TS EN 206-1 Using Fuzzy Logic Method
  Tahir GÖNEN*, Onur ONAT*, Selim CEMALGİL*, Berivan YILMAZER**, Yusuf Tahir ALTUNCU** Teknik Not
Beton Teknolojisi İçin Yeni Atık Malzemeler Üzerine Bir İnceleme
A Review On New Waste Materials For Concrete Technology
  Mustafa Yavuz ÇELİK*, Sabri KIRILIVEREN** Makale
Çamlıbel - Ulubey (Uşak) Beyaz Mermerinin Jeolojik ve Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
Investigation of the Geological and Physico-Mechanical Properties of Çamlıbel - Ulubey (Uşak) White Marble