Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 2 Sayı 1 Yıl 2006

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Temel BAYRAK Makale
Yamula Barajında Deformasyon Analizi
Deformation Analysis on The Yamula Dam
  Hüseyin AKBULUT Zeynep EYİÇITAK Makale
Afyonkarahisar İli Mevcut Kent İçi Ulaşım Planı İçerisinde Raylı Sistem Kullanılabilirliğinin Araştırılması
The Usage Of Trolley In The Existing Traffic Plan Of The Afyonkarahisar City
  Ahmet ÇETKİN Makale
Hibrid Diferansiyel Quadrature Eleman Metodu İle Farklı Mesnetlenmiş İzotropik Dikdörtgensel Serbest Plakların Doğal Titreşimleri
  Tayfun UYGUNOĞLU Kemal Tuşat YÜCEL Şaban YURTCU Kısa Makale
Betonun Zararlı Ortamlardaki Durumu: Yeraltı Suyu Etkisi
Condition Of Concrete In Damage Field: Effect Of Underground Water
  Hüseyin AKBULUT Sedat ÇETİN Cahit GÜRER Kısa Makale
Afyonkarahisar Bölgesinden Elde Edilen Bir Volkanik Agreganın Aşınma Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Wear Behavior of a Volcanic Agregate from Afyonkarahisar Region
  Yılmaz İÇAĞA Yalçın BOSTANOĞLU Erhan KAHRAMAN Kısa Makale
Akarçay Havzası Su Kalitesi İstatistikleri
Water Quality Statistics Of Akarçay Basin
  Şaban YURTCU Yılmaz İÇAĞA Teknik Not
Evrimsel Algoritmaların İnşaat Mühendisligi Sistemlerinde Kullanımı
Use Of Evolutionary Algorithms In Civil Engineering
  Tayfun UYGUNOĞLU Şaban YURTCU Teknik Not
Yapay Zeka Tekniklerinin İnşaat Mühendisliği Problemlerinde Kullanımı
Use Of Artifical Intelligence In Civil Engıneering Problems
  İbrahim YILMAZ Teknik Not
Renk Yönetim Sistemi