Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 3 Sayı 1 Yıl 2007

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Bahar DEMİREL, Salih YAZICIOĞLU Makale
Uçucu Külün Karbon Fiber Takviyeli Hafif Betonun Seebeck Katsayısına Etkisi
The Effect of the Fly Ash on the Seebeck Coefficient of the Carbon Fiber Reinforced Lightweight Concrete
  Hasan Hüseyin TAŞa, Süleyman KODALb, Mustafa ALTINOKc, Güngör SERİNa, Osman ÇANKIRANa, Mehmet FENKLİa Makale
Kaplamalı Orta Yoğunluklu Lif Levhada (MDF) Köşe Birleştirme Tipinin ve Tutkal Çeşidinin Diyagonal Basma ve Çekme Direncine Etkisi
The Effect of Corner Connection Type And Glue Type on Diagonal Press And Pulling Stress In Wood-Coated Medium Density Fiberboard (MDF)
  Güngör SERİNa, Osman ÇANKIRANa, Celalettin BAŞYİĞİTa, Hasan Hüseyin TAŞa, , Mehmet FENKLİa Makale
Normal, Hafif ve Yarı Hafif Beton Blokların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması
The Comparative of Physical and Mechanical Characteristics of Normal, Lightweight and Semi-Lightweight Concrete Blocks
  Salih YILMAZ, Hasan KAPLAN Makale
Kolon - Kiriş Birleşim Bölgesinin Kesme Güvenliği Hesabında Özel Durumlar
Special Cases in Beam-Column Joint Shear Safety
  Ali CIRIK, İsmail ZORLUER Kısa Makale
Zeminlerde Meydana Gelen Oturma ve Kabarmanın Oturma Hücreleri İle Belirlenmesi
Determination of Settlement and Swelling in the Soils with Settlement Cells
  Temel BAYRAK, H. Murat YILMAZ Kısa Makale
Eğri Minarenin Eğilmesinin Statik Analizi
Static Analysis of crooking of The Crooked Minaret
  Tamer BAYBURA, İbrahim YILMAZ, Mevlüt GÜLLÜ, Saffet ERDOĞAN, İbrahim TİRYAKİOĞLU Kısa Makale
Afyonkarahisar Merkezindeki Dört Farklı Döneme Ait Camilerin RTK İle Kıble Doğrultu Hassasiyetlerinin Araştırılması
The Study of Qibla Precision with RTK in Afyonkarahisar’s Mosques which Belong Four Different Age
  Osman ÜNAL, Şaban YURTCU Teknik Not
Betonarme Yapılarda Hazır Beton Kullanımı
  Ali ERGÜN, Şaban YURTCU Teknik Not
Yığma ve Betonarme Yapılarda Deprem Sonrası Oluşan Hasarların Teknik Analizi