Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 4 Sayı 2 Yıl 2008

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Hanifi BINICI, Salih YILMAZ, Hasan KAPLAN, İsmail H.CAGATAY Davetli Makale
Material Deficiencies of Reinforced Concrete Structure of Botas Petrol Platform
 
Bu sayının hakemleri
  Temel BAYRAK, H. Murat YILMAZ, M. AKKÖSE Makale
Eğri Minarenin Zamansal Davranışlarının İzlenmesi Üzerine Bir Araştırma
The Crooked Minaret
  Kürşat YILDIZ Makale
Farklı Tuğla Fabrikası Atıklarının Tuğla Üretiminde Kullanılabilirliği
The Usability Of Different Brick Factory Waste At Brick Production
  Şükrü KARAKAYA, Ömer SOYKASAP Makale
Yapıştırıcı İle Birleştirilmiş Tek Bindirmeli Dokumalı Kompozit Yapıların Eğilme Hasarı
Flexural Failure of Adhesively Bonded Woven Composite Lap Joints
  Serkan SUBAŞI Makale
Vakumlu Betonlarda Farklı Derinliklerdeki Beton Yoğunluğunun Alternatif Yöntemler İle Tahmin Edilmesi
Prediction of Concrete Density at Varied Depths of Vacuum Concrete by Alternative Methods
  Kürşat YILDIZ, Murat ÇAVUŞ Kısa Makale
Kapı Köşe Birleşimlerinde Çekme Dayanımı İle Kereste Türü Arasındaki İlişkinin Analizi
Analysis of The Relationship Between The Tensile Strength of Door Corner Joints and Timber Type
  Musa Hakan ARSLAN, Mehmet Alpaslan KÖROĞLU, Ali KÖKEN Teknik Not
Binaların Yapısal Performansının Statik İtme Analizi İle Belirlenmesi
Determination Of Structural Performances Of Buildings Using Static Pushover Analysis
  Gökhan GÖRHAN, Erhan KAHRAMAN, M. Serhat BAŞPINAR, İsmail DEMİR Teknik Not
Uçucu Kül Bölüm I: Oluşumu, Sınıflandırılması ve Kullanım Alanları
Fly Ash Part I: Formation, Classification and Fields of Usage