Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 6 Sayı 1 Yıl 2010

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Hanifi Binici*, Ela Bahşude GÖRÜR**, Muhammed Yasin DURGUN* Makale
Yüksek Fırın Cürufu ve Bazaltik Pomza Katkılı Betonların Mekanik Aşınması ve Su Geçirimliliği
Mechanical Abrasion and Permeability of Ground Blast Furnace Slag and Ground Basaltic Pumice Concretes
  Kadir GÜÇLÜER, Osman ÜNAL Makale
Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması
Investigation of Effect of Fly Ash Content on the Concrete Compressive Strength and Permeability
  İlker Bekir TOPÇU1, Tayfun UYGUNOĞLU2, Hüseyin Hakan İNCE3 Makale
Hafif Beton Basınç Dayanımının Yapay Sinir Ağlarıyla Tahmini
Prediction of Lightweight Concrete Compressive Strength Using Artificial Neural Networks
  Hakan BOLATa *, Serkan SUBAŞIb, Mustafa ÇULLUc, Uğur AKKAYAd Makale
Beton Yolları Bekleyen Tehlikeler
Concrete Roads Pending Hazards
  Serkan SUBAŞI 1 *, İbrahim ŞAHİN 2, Bekir ÇOMAK 3 Makale
Beton Kabuğu Fiziksel Özelliklerinden Yararlanılarak Bulanık Mantık İle Basınç Dayanımının Belirlenmesi
Utilazing Physical Properties Of Concrete Cover In Prediction Of Compressive Strength Using Fuzzy Logic
  Hanifi BINICI*, Huseyin TEMIZ*, Cafer KAYADELEN*, Hasan KAPLAN**, Muhammed Yasin DURGUN Kısa Makale
Retaining Wall Failure due to Poor Construction and Design Aspects A Case Study:
  Mehmet KOZAK Teknik Not
Tekstil Atıkların Yapı Malzemesi Olarak Kullanım Alanlarının Araştırılması
Investigation of the Usage of Textile Waste as Construction Materials
  Devrim ALKAYA* , Burak YEŞİL** Teknik Not
Excel Vba İle Ankrajlı Ve Ankrajsız İksa Yapısı Tasarımı
Structure of Excel with VBA Design of Anchored Retaining And without Anchored Retaining