Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 6 Sayı 2 Yıl 2010

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Melda ALKAN ÇAKIROĞLU*, Serdal TERZİ*, Serdar KASAP*, Murat Gökhan ÇAKIROĞLU** Makale
Beton Basınç Dayanımının Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmin Edilmesi
Estimation of Compressive Strength of Concrete Using Fuzzy Logic Method
  Salih Taner YILDIRIM *, Ersin KİRAZ * Makale
Betonda Orta Akışkanlaştırıcı Katkıların Performanslarının Araştırılması
Research on Performance of Mid-Range Water Reducer Admixture in Concrete
  Mehmet KOZAK, Osman ÜNAL Makale
Hafif Agregalı Blokların Özelliklerinin Araştırılması
Investigation of Properties of Lightweight Blocks
  Hüseyin USLU, Yılmaz İÇAĞA Makale
Yapay Sinir Ağları ile Akarçay Akımının Modellemesi
Stream Flow Modeling Using Artificial Neural Networks
  Barış SAYIN*, Barış YILDIZLAR**, Cemil ÖZYAZGAN**** Makale
Fiber Takviyeli Polimer (FRP) Uygulanan Betonarme Kirişlerde Moment-Eğrilik İlişkisi
The Moment-Curvature Relationship on RC Beams with Fibre Reinforced Polymer (FRP)
  Mümin FİLİZ *, Cengiz ÖZEL*, Oktar SOYKAN*, Yunus EKİZ* Makale
Atık Mermer Tozunun Parke Taşlarında Kullanılması
Usage of Waste Marble Dust at Paving Stones
  Mehmet KOZAK Kısa Makale
Beton Traversin Gelişimi ve Üretim Aşamasının Araştırılması
Development of Concrete Sleepers and Investigation of Production Process
  Liyaddin YEŞİLKAYA*, Mustafa Yavuz ÇELİK**, Metin ERSOY**, Adnan ŞEN*** Teknik Not
Ebru Sanatının Mermer Yüzeyine Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
The Investigation of the Traditional Turkish Art of Marbling on the Marble Surface