Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 5 Sayı 1 Yıl 2011

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Gamze OKYAY*, Sinem BİLGİN, Esra AKGÜL, Hüseyin Gazi ÖRTLEK Makale
Farklı Yapılardaki Dokuma Kumaşların Elektromanyetik Ekranlama Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Electromagnetic Shielding Properties of Woven Fabrics Have Different Structures
  Nazan AVCIOĞLU KALEBEK *, Osman BABAARSLAN** Makale
Dokunmamış Kumaşların Sürtünme Özelliklerinin Araştırılması Bölüm 1: Geliştirilen Test Cihazları
Investigation of Frictional Properties of Nonwoven Fabrics Part 1: Designed Experimental Devices
  Nazan AVCIOĞLU KALEBEK *, Osman BABAARSLAN** Makale
Dokunmamış Kumaşların Sürtünme Özelliklerinin Araştırılması Bölüm 2: Deneysel Bulgular
Investigation of Frictional Properties of Nonwoven Fabrics Part II: Experimental Results
  H.Kübra KAYNAK, Osman BABAARSLAN Makale
Mikrofilament İnceliğinin Dokuma Kumaş Özelliklerine Etkisi
Effects of Microfilament Fineness on Woven Fabric Properties
  Görkem GEDİK*, Osman Ozan AVİNÇ*, Arzu YAVAŞ* Makale
Bromus Tectorum Bitkisinin Tekstilde Doğal Boyarmadde Kaynağı Olarak Kullanımı
Textile Usage of Bromus Tectorum Plant As A Natural Dye Source
  Aziz Şencan Makale
Tekstil Atık Suyunda Kimyasal Yöntemle Renk Giderimi
Color Removal from Textile Waste Water with Chemical Method
  M. Fatih CANBOLAT Derleme
Dokusuz Yüzeylerde Lif Yığınlarını Birbirine Bağlama Teknolojileri: Mekanizmalar, Özellikler ve Uygulama Alanlarına Genel Bakış
Nonwovens Bonding Technologies: An Overview on Mechanisms, Properties, and Application Fields
  Baturalp YALÇINKAYA*, Demet YILMAZ* Derleme
Elektronik Tekstillerin, Tekstil Endüstrisindeki Yeri ve Giyilebilir Tekstilde Kullanılan İletken Lifler
Electronic Textiles in Textile Industry And Conductive Fibers Which Are Used in Wearable Textile
  M. Fatih CANBOLAT Derleme
Paraşüt Endüstrisi ve Oturduğu Temeller
Parachute Industry & Its Dynamics
  Mutlu Kurban1, Arzu YAVAŞ2, Osman Ozan AVİNÇ2 Derleme
Isırgan Otu Lifi ve Özellikleri
Nettle Fibers and Their Properties