Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 7 Sayı 3 Yıl 2013

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Gonca ŞİMŞEK GÜNDÜZ 1, Mehmet DAYIK 2 Makale
Kalite ve Müşteri Memnuniyeti: Tekstil Sektörü Üzerine Bir Uygulama
Quality and Customer Satisfaction: An Application On Textile Sector
  Demet YILMAZ, Leyla BÜYÜK, Zehra TOPUZ Makale
The Analysis of Yarn and Fabric Properties of Second Generation Compact Spinning Systems
İkinci Jenerasyon Kompakt İplik Eğirme Sisteminden Elde Edilen İplik ve Kumaşların Özelliklerinin Analizi
  Sena DEMİRBAĞ, Sennur ALAY AKSOY Makale
Isı Depolama Özellikli Jelatin-Nanokil/n-Eykosan Mikrokapsüllerin Üretimi Ve Karakterizasyonu
Production and Characterization of Gelatin-Nano Clay/n-eicosane Microcapsules with Heat Storage Property
  Mustafa Reşit USAL 1, Demet YILMAZ 2 Makale
Hava Düzesi ile Modifiye Edilmiş Eğirme Sistemlerinde İplik Oluşum Potansiyeline Ait Fenomenolojik Bir Model
A Phenomenological Model For The Potential Of Yarn Formation In Modified Spinning Systems With An Air Nozzle
  Bekir AKSOY 1, Mehmet DAYIK 2 Makale
Üç Boyutlu Tekstil Ürünü Giydirilmiş Modellerin İnternet Ortamında Görüntülenmesi
Dressed in Three-dimensional Models of Textile Products Displayed on The Internet
  M. Selda TÖZÜM 1, Sennur ALAY AKSOY1, Cemil ALKAN 2 Makale
Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması
Application of Poly (Methyl Methacrylate-co-Acrylic Acid)-Wall Microcapsules With Paraffin Core to Cotton Fabrics