Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 3 Sayı 1 Yıl 2009

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Necla YAMAN, Esen ÖZDOĞAN, Necdet SEVENTEKİN Makale
Atmosferik Plazma İşlemi Kullanılarak Poliamid Kumaşların Özelliklerinin Değiştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
A Study On Changing Properties of Poliamid Fabrics by Using Atmospheric Plasma Treatments
  Mahir ASLAN, Ayşegül KÖRLÜ Makale
Selülaz Enziminin Denim Yıkamada Kullanımı
Usage of Cellulase in Denim Washing
  Gabil ABDULLA, Murat KODALOĞLU Makale
Tıbbi Amaçlı Pamuk Üretimi İçin Rulo Sarım Makinası Tasarım ve Üretimi
Design and Production of Roll Winding Machine for Medical Cotton Production
  Feyza AKARSLAN, Mehmet KUNDUZ, İbrahim ÜÇGÜL Makale
Vakumlu Ortamda Doymuş Buharla İplik Kondisyonlama İşleminde Kütle Transferi Analizi
Mass Transfer Analysis Of Yarn Conditioning Process in Vaccummed and Saturated Stream
  Seçkin ERDEN, Mehmet SARIKANAT, Hasan YILDIZ Kısa Makale
Karbon Fiber Takviyeli Termoplastik Kompozitlerde Ara Yüzey Dayanımının Arttırılmasında Kullanılan Yöntemler
Methods Used in Reinforcement of Interface Resistance in Carbon Fiber Supported Thermoplastic Composites
  Özgün CAN Derleme
Tekstil Kobilerinde İnovasyon
Innovatıon In Textile Sme’s
  Gizem KARAKAN Derleme
Teknik Tekstillerin Koruyucu Yapılarda Kullanımı
Usage Of The Technical Textiles For Protective Structures
  Devrim SOYASLAN Derleme
Uster Tensojet ve Tensorapid Test Cihazlarının Test Parametreleri ve Çalışma Prensiplerinin Karşılaştırılması
Comparing Test Parameters and Principles of Uster Tensojet and Tensorapid
  Candan AKCA CAN, Deniz DURAN Derleme
Doku Mühendisliği Uygulamalarında Tekstil Materyal Ve Teknolojilerinin Kullanımı
Use Of Textile Materials And Technologies İn Tissue Engineering Applications
  Sema PALAMUTCU, Nermin DAĞ Derleme
Fonksiyonel Tekstiller I : Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Tekstil Yüzeyleri
Fonktional Textiles I: Electromagnetic Shielding Purposed Textile Surfaces