Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 3 Sayı 2 Yıl 2009

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Züleyha DEĞİRMENCİ Mehmet TOPALBEKİROĞLU Makale
Yuvarlak Örme Makinesi Parametrelerinin Rotor İpliğinden Örülmüş Pamuklu Süprem Kumaşların May Dönmesine Etkisi
Effect of Machine Parameters of Circular Knitting Machine on Spirality of Cotton Single Jersey Fabrics Knitted by Rotor Yarns
  Seçkin ERDEN Hasan YILDIZ Makale
Karbon Lif Islanabilirliği Ve Yüzey Enerjisinin
Modification of Fiber Wettability and Surface Energy of Carbon
  Pınar Çelik Hüseyin Kadoğlu Makale
Kısa Ştapelli İpliklerde Hammaddenin ve Eğirme Metodunun İplik Tüylülüğüne Etkisi
The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns
  Pınar Çelik, Tuba Bedez Üte, Deniz Özden, Hanife Çömlekçi, Elif Ceren Akkale Makale
Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü İpliklerin İplik Özelliklerine Etkisi
The Effect Of Core/Sheath Ratio And Twist Amount On Yarn Charachteristics Of Filament Core Yarns
  M. Fikri ŞENOL, Necla YAMAN*, Erkan TÜRKER, Sinan ÇALIŞIR, Gökçe TABAKLI Makale
Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve İstatistiksel Modellemesinin Yapılması
Analyzing of Loss of Outputs in the Weaving Mills and Their Statistical Modelling
  İrfan ATEŞOĞLU*, Hilal Hümeyra ERDOĞAN** Makale
Hazır Giyim İşletmelerinde Marka Taklitçiliğinin İşletmeler Üzerine Etkisi
The Effects of Brand Imitation on Ready-Made Clothing Companies
  Gizem Celep* ve Mehmet Dayık** Derleme
İçi Boş İplikler ve Üretim Yöntemleri
Hollow Yarn and Production Methods
  Gamze Doğan* ve Güldemet Başal** Derleme
Elektrolif Çekim Yöntemine Göre Elde Edilen Biyopolimer Nanoliflerin İlaç Salınım Sistemleri, Yara Örtüsü ve Doku İskelesi Olarak Kullanımları
Espun Biopolymer Nanofibers and Applications in Drug Release Systems, Wound Dressings, and Scaffolds
  Rıza ATAV*, Abbas YURDAKUL**, Arzu ARABACI Derleme
Tekstil Boyacılığında Kullanılan Tuzların Özellikleri ve Kullanım Amaçları
Properties and Usage Purposes of Salts Used in Textile Dyeing
  Ayşegül KÖRLÜ*, Pelin ALTAY* Derleme
Enzimlerle Yün Terbiyesi
Enzymatic Wool Treatment
  Aslı Demir 1 Necdet Seventekin 2 Derleme
Kitin, Kitosan ve Genel Kullanım Alanları
Chitin, Chitosan And General Application Areas
  Ebru BOZACI Esen ÖZDOĞAN Necdet SEVENTEKİN Derleme
Dolgu Lifleri
Fiberfill