Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 3 Sayı 3 Yıl 2009

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Mustafa SEKKELİ Makale
Enerji Kalitesinin Tekstil Fabrikaları Üzerindeki Etkilerinin Arastırılması
Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories
  Tuba BEDEZ ÜTE, Hüseyin KADOĞLU Makale
Viskon Sirospun ve Ring İpliklerinin Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Properties of Viscose Sirospun and Ring-Spun Yarns
  Funda CENGİZ*, Oldrich JIRSAK**, Mehmet DAYIK* Makale
Ortam Rutubetinin Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
An Investigation the Effects of Ambient Humidity on The Roller Electrospinning of Nanofiber Production
  Sennur Alay*, Fethiye Göde**, Cemil Alkan*** Makale
Isıl Enerji Depolama İçin Poli(etil akrilat)/Hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu
Production and Characterization of Poly(ethyl acrylate)/Hexadecane Microcapsules for Thermal Energy Storage
  Gizem KARAKAN, Gabil ABDULLA* , Murat KODALOĞLU* Makale
Murata Vortex İplik Eğirme Sistemi Ve İplik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties
  Rıza ATAV*, Aslı DEMİR** Derleme
Dutla Beslenmeyen İpek Böceklerinden Elde Edilen İpek Lifleri
Silk Fibers Gained From Non-Mulberry Silkworms
  Rıza ATAV*, E. Sema NAMLIGÖZ** Derleme
Keten ve Jüt Liflerinin Boyanması ve Bu Konudaki Yenilikler
Dyeing Of Linen And Jute Fibers And Innovations In This Subject
  H.Kübra KAYNAK*, Osman BABAARSLAN** Derleme
Mikroliflerin Tekstil Endüstrisindeki Yeri ve Önemi
Importance of Microfibers in Textile Industry
  Nida OĞLAKCIOĞLU, Arzu MARMARALI Derleme
Kompresyon Çorapları ve Basınç Tedavisi
Compression Stockings and Pressure Therapy
  Sema Palamutcu, Reyhan Keskin, Nalan Devrent, Mustafa Sengül, Barış Hasçelik Derleme
Fonksiyonel Tekstiller II : Antimikrobiyal Tekstiller
Fonctional Textiles II : Antimicrobial Textiles