Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 4 Sayı 1 Yıl 2010

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Remzi GEMCİ , Gamze GÜLŞEN Makale
Güç Tutuşur Kumaş Üretiminde Bor Bileşiklerinin Kullanılması
Uses Of Boron Compounds For Improving Fıre Resistance Property Of The Fabrics
  Tuba BEDEZ ÜTE*, Doç. Dr. Mücella GÜNER* Makale
İplik İşletmelerine “Yalın” Yaklaşım
“Lean” Approach In Spinning
  Remzi GEMCİ*, M. Sabri ERSOY**, Makale
Farklı Çözeltilerde Bekletilen Ameliyat İpliklerinin Düğüm Mukavemetlerinin İncelenmesi
Investigation Of The Knot Strength Of Suture Waited In Different Solutions
  Semiha EREN*, Yusuf ULCAY** Makale
Yapay Tekstil Damarları
Textile Arterial Grafts
  Yasemin KORKMAZ Sümeyya Dalcı KOCER Makale
Polipropilen Makine Halısı Üretim Parametrelerinin Halı Performansına Olan Etkileri
Evaluating Effects of Polypropylene Carpet Production Parameters on Carpet Performance
  Şule S. Uğur*, Mustafa Karaboyacı ** Makale
Florokarbonların Akrilik, Yün ve Naylon Liflerine Düşük Sıcaklıklarda Uygulanabilirliği
The Ability Of Low Temperature Fluorocarbon Applications To
  Rıza ATAV Derleme
Alpaka Lifleri
Alpaca Fibers
  Rıza ATAV, Aslıhan DELİTUNA Derleme
Poliester Liflerinin Dispers Boyarmaddelerle Boyanması Sırasında Kullanılan Yardımcı Maddeler
Auxiliaries Used In Dyeing Of Poliester Fibers
  Gözde ERTEKİN, Arzu MARMARALI Derleme
Sandviç Kumaşlar
Spacer Fabrics
  Nazan ERDUMLU* Derleme
Murata Vortex Spinner (MVS) İplik Eğirme Sisteminde
The Factors Affecting the Structure and Proporties of the Yarns Spun on Murata Vortex Spinner (MVS) Yarn Spinning System
  Pelin ALTAY, Güldemet BAŞAL Derleme
Yara Örtüleri
Wound Dressings