Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 4 Sayı 2 Yıl 2010

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Emel Ceyhun SABIR* , Ali MARALCAN ** Makale
2/1 Z Dimi PES/VIS/EA Dokuma Kumaş Özelliklerine Şardon Parametrelerinin Etkisi
Effect of Rasing on Properties of 2/1 Z Dimi PES/VIS/EA Wowen Fabric
  *Züleyha DEĞİRMENCİ H. Kübra KAYNAK ve Mehmet TOPALBEKİROĞLU Makale
Hazır Giyim Ürün Etiketlerinin Markalaşmadaki Önemi
The Importance of Ready-Made Clothes’ Information Labels on Branding
  Mustafa Karaboyacı*, Şule S. Uğur** Makale
Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması
Using Cotton Printing Dyes as an Alternative Method for Organic
  *Züleyha DEĞİRMENCİ, Ali KİREÇCİ ve H. Kübra KAYNAK Makale
Doğal Renkli Pamuktan Elde Edilen Dokuma ve Örme Kumaşların Haslık Özelliklerinin Araştırılması
Investigation of Fastness Properties of Woven and Knitted Fabrics Produced from Natural Color Cotton
  Ayşe (ÇELİK) BEDELOĞLU*, Ali DEMİR**, Yalçın BOZKURT* Derleme
Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller
Photovoltaic Technology: Situation and Applicatıons in Turkey and in The World, General Application Fields and Photovoltaic Textiles
  Gülçin ORAL**, Yahya CAN* Derleme
Askeri Teknik Tekstillerin Tedariğinde Kullanılan Muayene Yöntemleri
Inspection Methods Of Military Technical Textile Used In Procurement
  Hatice Kübra ÇOKKESER, Erhan Kenan ÇEVEN Derleme
Örme Yapılı Fantazi İplikler
Ribbon Typed Fancy Yarns
  H. Kübra KAYNAK ve *Züleyha DEĞİRMENCİ Derleme
Teknik Tekstil Uygulamalarında Kullanılan Nonwoven Filtreler
Nonwoven Filters Used in Technical Textile Applications