Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 7 Sayı 1 Yıl 2015

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Yasemin ŞİŞMAN, Aziz ŞİŞMAN Makale
GNNS İle Konum Belirlemede Deney Tasarımı Yaklaşımı
The Experimental Design Approach in GNSS Positioning
  İbrahim TİRYAKİOĞLU*, Tamer BAYBURA*, Çağlar ÖZKAYMAK**, Hasan SÖZBİLİR***, Ayla SANDIKCIOĞLU****, Saffet ERDOĞAN*, İbrahim YILMAZ*, Murat UYSAL*, Mustafa YILMAZ*, Ahmet YILDIZ** Mehmet Ali DERELİ*, Mustafa YALÇIN*, İbrahim DUMLUPINAR**, Hüseyin Ali YALIM****, Oğuz ERTUĞRUL***** Makale
Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi
Determination of the Fault Activities in Western Part of Sultandagi Fault by Multidisciplinary Studies
  Fatih POYRAZa, Orhan TATARb, Kemal Özgür HASTAOĞLUa, İbrahim TİRYAKİOĞLUc, Önder GÜRSOYa, Fikret KOÇBULUT, Tarık TÜRK, Mehmet DEMİREL, Hüseyin DUMAN, Ahmet Faruk CİĞER, Didem GÜL Makale
Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Güncel Tektonik Hareketlerin GPS Ve Ps-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar
Determination of the Recent Tectonic Movements Using GPS and Insar Methods; The First Results From the Eastern Part of the Gediz Graben
  Servet KARASU, Emre OTAY, Harun KARAMAN, Ergun UZLU, Murat CAN, Şaban E. KARTAL, Yusuf CEYLAN Makale
İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması
Producing of a Bathymetric Map in İyidere-Of Region
  Ömür DEMİRER, Reha Metin ALKAN Makale
Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Olarak Yöneylem Araştırmasının Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı
The Usage of Operational Research for Engineering Applications as an Interdisciplinary Approach
  Emre ÖZŞAHİN Makale
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Heyelan Duyarlılık Analizi: Ganos Dağı Örneği (Tekirdağ)
Landslide Susceptibility Analysis by Geographical Information Systems: The Case of Ganos Mount (Tekirdağ)