Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 5 Sayı 1 Yıl 2013

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Salih ALÇAY*, Cemal Özer YİĞİT**, Ayhan CEYLAN* Makale
CSRS-PPP, MagicGNSS ve APPS Web Tabanlı Yazılımların Statik PPP Modüllerinin Karşılaştırılması
Comparison of the CSRS-PPP, MagicGNSS and APPS Web Based Software’s Static PPP module
  Sedat DOĞAN*, Halil AKINCI** Makale
Bağımsız Bileşenler Analizi ile Video Görüntülerinden Öz Bilgilerin Çıkarılması
Extraction of the Intrinsic Images from Video Frames by Using Independent Components Analysis (ICA)
  Özlem ERDOGAN*, Prof. Dr. Alper ÇABUK**, Prof. Dr. Yalçın MEMLÜK*, Prof. Dr. Halim PERÇİN* Makale
Ekolojik Alan Kullanım Kararlarına Uygun Rekreasyon Alanlarının AHP Yöntemi Kullanılarak Kütahya Kenti Örneğinde İrdelenmesi
Evaluation Of Recreation Areas According to Ecological Land Use Decisions the example of the city of Kutahya Using AHP Method
  Yasemin ŞİŞMAN*, Aziz ŞİŞMAN*, Sebahattin BEKTAŞ* Makale
Koordinat Dönüşümünde Deney Tasarımı Yaklaşımı
Experimental Design Approach For Coordinate Transformation
  Yakup Emre ÇORUHLU* ve Doç. Dr. Osman DEMİR ** Makale
Kültür Varlığı Olan Vakıf Taşınmazlarda Arazi Yönetimi Sorunları
Land Management Problems on Cultural Property of Foundations
  Mehmet YILMAZ Makale
Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi
The Effect of Point Heights on Geoid Height Estimated by Fuzzy Logic