Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 2 Sayı 3 Yıl 2010

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  İsmail Rakıp KARAŞ* , Fatmagül BATUK**, Erdener YEŞİL* Makale
3B CBS Gerçeklestiriminin Önündeki Zorluklar ve 3B Konumsal Analiz Uygulamaları
The difficulties in performing 3D GIS and Applications of 3D Spatial Analysis
  Halil AKINCI*, Sedat DOGAN*, Cem KILIÇOGLU**, Sevim Bilge KEÇECİ* Makale
Samsun İl Merkezinin Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi
Production of Landslide Susceptibility Map of Samsun Province Center
  Mehmet Ali DERELİ*, Mustafa YALÇIN*, Saffet ERDOGAN* Teknik Not
Madencilik Faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanımı
GIS Used Of Mining Applications