Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

:: YAZIM KURALLARI VE GÖNDERME ::


Teknolojik Araştırmalar dergisi, ilgili Mühendislik alanlarında yapılan önemli, özgün ve kaliteli araştırma ve çalışmaları içeren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanacak makalelerin yazım esasları aşağıda verilmektedir. Tüm makaleler bilimsel katkıları, orijinallikleri ve içerikleri açısından bilimsel komite tarafından değerlendirilmektedir. Yazarlar verilerinin doğruluğundan sorumludurlar. Dergi gerekli gördüğü yerlerde dil ve yazım ile ilgili uygun düzeltmeleri yapma hakkını saklı tutar. Makaleler gerekli görüldüğünde revizyon yapılmak üzere sorumlu yazara geri gönderilebilir. Dergide basılan yazılar derginin malı haline gelir ve yazıların telif hakkı "Teknolojik Araştırmalar Dergisi" adına alınır. Daha önce herhangi bir dilde basılmış yazılar dergide basılmak üzere değerlendirilmez. Yazarlar Teknolojik Araştırmalar Dergisi'ne gönderdikleri bir yazıyı başka bir dergiye gönderemezler. Makalelerde yapılacak tüm değişiklerde yazarın izni alınır.

Yazarlar çevrimiçi (online) sistem üzerinden makale ile birlikte “Telif hakkı devir formu” göndermek zorundadırlar (Telif hakkı devir formu makale kabul edildikten sonra da gönderilebilir). Makale ile birlikte gönderilen üst yazıda makale içindeki bilgilerin herhangi bir kısmının daha önce elektronik ortam dâhil yayınlanıp yayınlanmadığı veya değerlendirilmek üzere gönderilip gönderilmediği bildirilmelidir. Üst yazıda iletişim kurulacak yazarın adresi, telefonu, fax numarası ve e-posta adresi olmalıdır.

Teknolojik Araştırmalar Dergisine sunulacak makalelerde yazım düzeni sağlamak için hazırlanmış bu örneğe, derginin web sayfasındaki “Örnek makale” den ulaşabilirsiniz. Lütfen makale sunumunuzu MS-Word® formatında hazırlayınız.

Sunulan makaleler ilgili alan editörleri tarafından incelenip değerlendirilecek, makalenin durumu hakkında yayın sahibi bilgilendirilecektir.

 

NOT: MAKALE YAZIMINDA AŞAĞIDA VERİLEN ÖRNEK MAKALE ŞABLONUNU KULLANINIZ.

 Dergimiz şablonunuDergimiz şablonunu indirmek için Tıklayınız

YAZIM KURALLARI

-Yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

-Kenar Boşlukları; (Alt-Üst: 2 cm, Sağ-Sol: 2 cm olmalıdır.

-Yazı tek sütun olmalıdır.

-Başlık; 14 Punto, Arial font, Ortalı ve İlk Harfleri Büyük Olmalıdır (ve, ile vs. hariç)

Yazarlar; 12 Punto, Times New Roman font, Ortalı ve İlk Harfleri Büyük Olmalıdır, Yazar adresleri 10 Punto, Times New Roman font, Ortalı ve İlk Harfleri Büyük Olmalıdır

-Anahtar kelimler; maksimum 6 tane, 10 punto, Times New Roman font ve iki yana hizalı olmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı ve “;” ile ayrılmalıdır.

-Özet; Türkçe ve İngilizce olarak  250 kelimeyi aşmamalı ve paragraf kullanılmamalıdır. Özet 10 punto, Times New Roman font ve iki yana hizalı olmalıdır.

-Metin; Tek sütun halinde Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşan makale metni Times New Roman ile yazılmış 12 punto, Aralıklar 0 cm, Birden Çok (1.15 cm) satır aralığı ve iki yana hizalı olacak şekilde biçimlendirilmelidir. Her bir sayfa için kenar boşlukları her yönden 2 cm olmalıdır. Gerekirse Bulgular ve Tartışma kısımları birlikte verilebilir. Bu durumda Sonuç ayrı bir başlık altında verilmelidir. Metin gerektiğinde numaralandırılmış alt baslıklar içerebilir. Her alt başlık içinde bulunduğu ana başlık altında kendi içerisinde sıralanmalıdır. Örneğin; 2.1., 2.2., 2.3. vb.

-Şekiller; JPEG veya TIFF formatında olmalı, Excel uzantısı olarak sunulmamalıdır. Şekil yazıları şeklin altında, Times New Roman font, 12 punto olmalıdır. Şekiller makale metnine gömülmeli ve ayrı bir dosya olarak da makale sunumu sırasında gönderilmelidir. Şekiller siyah-beyaz veya gri tonlamalı olacak şekilde sunulmalıdır. Şekillerin genişliği 15 cm’yi geçmemelidir.

-Tablo; isimleri tablonun üst tarafında olmalı, Times New Roman font ve 12 punto ile yazılmalıdır. Tablo örneği için örnek (kılavuz) makaleye bakınız. 

-Kaynaklar; Metin içerisinde köşeli parantez içerisinde sırasına göre sayı olarak verilmelidir. (Ayrıntı için lütfen örnek (kılavuz) makaleye bakınız).

-Kaynaklar; Kaynaklar dizininde ise aşağıdaki gibi verilmelidir.

Makale atıfları için, Yazarın soyadı, adının baş harfleri nokta, yayın yılı. Makalenin başlığı. Derginin uzun adı (İtalik), cilt numarası (varsa no), sayfa aralığı.

Kitap atıfları için, Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, yılı. Kitabın adı. cilt numarası, varsa editör(ler), yayınlayan yer, sayfa aralığı.

Tez atıfları için, Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, tezin yılı. Tezin adı, tezin cinsi (Yüksek lisans, doktora), tezin sunulduğu enstitü, sunulduğu yer, toplam sayfa. (Ayrıntı için lütfen örnek (kılavuz) makaleye bakınız).

Yazım Kuralları için aşağıdaki makaleyi örnek alabilirsiniz...

Dergimiz şablonunuDergimiz şablonunu indirmek için Tıklayınız

Etik Kurallara Uygunluk ve Telif Hakkı Devir Bildirgesi

Ben ve aşağıda isimleri bulunan kişiler tarafından yazılmış olan ve derginizde basılması için yolladığımız makalenin orijinal olduğunu ve tamamen tarafımızdan gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda hazırlandığını, telif hakkı gerektirecek materyaller için izin alındığını, gerektirmeyen alıntılar için bilimsel etik kurallarına uygun olarak referans verildiğini taahhüt ediyoruz. Ayrıca çalışmamızda kullanılmış olan ve Etik Kurulu izin belgesi gerektiren hususlar için gerekli izinler alınmış olup istendiğinde kopyası sunulabilir durumdadır.

Makalemizi derginizin yazım kurallarına uygun olarak hazırladık ve verilen şablon içine yerleştirdik.

Orijinal makaleyi Teknolojik Araştırmalar: Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi’nde yayınlanmak üzere dergi editörlüğüne gönderiyoruz.

Bu vesileyle makalenin telif hakkı Teknolojik Araştırmalar: Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi’ne devredilmiş ve makalenin yayınlanması konusunda dergi editörlüğü yetkili kılınmıştır.

Bununla birlikte, makalenin Teknolojik Araştırmalar: Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi tarafından yayınlandığına dair tam referans verilmesi kaydıyla yazarların aşağıdaki hakları saklıdır.

1. Telif hakkı dışında kalan patent vb bütün tescil edilmiş haklar.
2. Yazarların gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında makalenin tümü yada bir bölümünü kullanım hakkı.
3. Makaleyi ücret karşılığı dağıtmamak koşulu ile bilimsel amaçlarla çoğaltma hakkı.

Bu ilkeler bütün yazarlar tarafından veya diğer yazarların sorumluluğunu üstlenmek şartı ile aşağıda isimleri bulunan yazarlar tarafından kabul edilmiştir. 

Makalenizin aşağıda verilmiş olan dergimiz şablonuna uygun olması gerekmektedir. Çalışmanızın eksiksiz olarak yayınlanabilmesi için İngilizce özetin (Abstract) yazılması gereklidir. 

Dergimiz şablonunuDergimiz şablonunu indirmek için Tıklayınız

 

Dergi Adı  
Makalenin Adı
Makale Türü  
İlk Yazar
Diğer Yazarlar
E-Mail
Adres  
Makale dosyanızı seçin
 
Dikkat: Makalenizi MS Word dosyası olarak veya Sıkıştırılmış Winzip-Winrar dosyası olarak gönderiniz. Bu üç formatın dışında dosyalar sisteme yüklenmemektedir. Ayrıca dosya adı çşğüöı gibi türkçe karakterler içermemelidir.